Αθλητική Οδοντιατρική

Ένας άγνωστος ακόμα για την Ελλάδα τομέας της Οδοντιατρικής. Λόγω της ενασχόλησής του επί σειρά ετών ως αθλητής, προπονητής και διαιτητής του ολυμπιακού αθλήματος Tae kwon do, με δάσκαλο τον Παναγιώτη Μοτσάκο, ο ιατρός έγινε δεκτός από την Ακαδημία Αθλητικής Οδοντιατρικής. Ο τομέας αυτός ασχολείται με τους τραυματισμούς που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των αθλημάτων στη στοματική περιοχή καθώς και με την πρόληψη αυτών με την δημιουργία κατάλληλων αθλητικών ναρθήκων (mouthguards), προσαρμοσμένους στο εκάστοτε άθλημα.

Στο εξωτερικό συνηθίζεται να παρίσταται πέρα απο τον Αθλίατρο ή τον Γενικό Ιατρό και Αθλητικός Οδοντιατρος, ειδικά σε αθλήματα που παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα τραυματισμών στο πρόσωπο, όπως οι πολεμικές τέχνες. Συχνά οι αθλητές αγοράζουν προκατασκευασμένους νάρθηκες του εμπορίου, που βάση των τελευταίων ερευνών δεν προστατεύουν την στοματική περιοχή σε ποσοστό 92,4%.